bezchmurnie 14.3 °C, bezchmurnie

Youtube

Menu

Związek apeluje do rządu

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Niedofinansowanie oświaty, niejasna sytuacja na rynku energii elektrycznej i wysokie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi były głównymi tematami sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który obradował 1 marca w Rybniku.
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Foto: Śląski Związek Gmin i Powiatów
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zgromadzenie przyjęło w sumie jedenaście stanowisk w istotnych dla samorządu sprawach. Wśród poruszonych kwestii znalazło się zagadnienie dotyczące cen energii elektrycznej w 2019 roku. W przyjętym stanowisku wyrażono pilną potrzebę wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii. Wskazano w nim również, iż ustawa o podatku akcyzowym stanowiąca element mający zapobiegać drastycznym podwyżkom cen energii zawiera rozwiązania budzące wiele wątpliwości co do możliwości ich wprowadzenia w życie. W związku z tym samorządowcy zwracają uwagę na pilną potrzebę nowelizacji ustawy, bez której trudno będzie utrzymać stabilność działań samorządów i funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, zwłaszcza z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, co może mieć bezpośrednie przełożenie na portfele mieszkańców.

Związek zabrał również głos w sprawie finansowania systemu oświaty. W 2018 roku niedoszacowanie środków finansowych otrzymywanych przez samorządy na podwyżki płac nauczycieli szacowane jest na 600 mln zł, a w 2019 roku ten niedobór ma przekroczyć 1 mld zł. Samorządy zrzeszone w związku apelują o to, by środki przeznaczane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały faktycznym potrzebom i były przekazywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a nie na podstawie skomplikowanego systemu subwencji. Dla przykładu w Sławkowie wszystkie wydatki na utrzymanie szkół i przedszkola w ubiegłym roku wyniosły prawie 9,4 mln zł. Gdyby miasto nie dokładało do oświaty, subwencja nie pokryłaby nawet kosztu wynagrodzeń nauczycieli. Zabrakłoby 1,3 mln zł.

Podczas obrad zgromadzenia przedstawiono też stanowisko w sprawie finansowania działań z zakresu ograniczania niskiej emisji. Podkreślono w nim między innymi, że obowiązujące rozporządzenie ministra energii w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych określa je zbyt mało restrykcyjnie. Co za tym idzie, dopuszczone do obrotu w dalszym ciągu są miały i odpady węglowe, których spalanie w największym stopniu przyczynia się do powstawania smogu.

Delegaci odnieśli się też do spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi. W przyjętym stanowisku podkreślono, że zmieniające się na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy doprowadzają do sytuacji, w której system jest nieefektywny ekonomicznie, organizacyjnie, technologicznie i ekologicznie. Zwrócono także uwagę na drastyczny wzrost kosztów wywozu śmieci, który wynika między innymi z drastycznej podwyżki stawki za składowanie odpadów komunalnych, ustalanej na szczeblu ministerialnym.

Istotną kwestią poruszoną podczas obrad była również sprawa systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych. Na przestrzeni ostatnich lat na gminy i powiaty nakładane są coraz to nowe obowiązki, bez zagwarantowania niezbędnych do ich wykonania środków finansowych. – Zaapelowaliśmy do rządu o to, by zorganizowana została debata, poświęcona spojrzeniu na finanse samorządów w sposób kompleksowy tak, by wypracować systemowe rozwiązania w tej materii. Nie może być tak, że do zadań zlecanych przez administrację rządową musimy dopłacać, bo to w konsekwencji obciąża przecież mieszkańców – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W związku z rozpoczętą, nową kadencją władz samorządowych wybrane zostały też nowe władze związku. Nowym przewodniczącym został prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.