całkowite zachmurzenie 13.89 °C, całkowite zachmurzenie

Youtube

Menu

Zmiany organizacyjne w urzędzie miasta

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Od 1 lutego zmienia się schemat organizacyjny sławkowskiego urzędu. Najważniejszą zmianą jest powołanie zastępcy burmistrza, który zajmie się sprawami związanymi między innymi z oświatą i gospodarką komunalną. Jest też nowy sekretarz i pełnomocnik ds. ochrony środowiska.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Wprowadzone zmiany ułatwią koordynowanie zadań szczególnie ważnych z punktu widzenia mieszkańców i rozwiązywania najważniejszych problemów miasta. – Wprowadzone przeze mnie zmiany to efekt analizy funkcjonowania urzędu w poprzedniej kadencji oraz wyzwań, które stoją przed sławkowskim samorządem w najbliższych latach. Co ważne, nie pociągają one za sobą zwiększenia planowanych całkowitych wydatków na utrzymanie miejskiej administracji. Wynika to z faktu, iż zmiany dokonywane są w ramach osób dotychczas już zatrudnionych w urzędzie miasta – wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Funkcję zastępcy burmistrza od 1 lutego obejmuje Janusz Mróz, dotychczasowy kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. Janusz Mróz jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył też studia podyplomowe, między innymi z zakresu zarządzania oświatą. Od 2003 roku związany jest z urzędem miasta w Sławkowie, od 2008 roku kierował referatami: promocji, kultury i oświaty oraz oświaty i spraw społecznych. Dodatkowo od września 2017 roku pełnił funkcję pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotychczas zajmował się koordynowaniem procesu wdrażania reformy oświaty na terenie miasta, sprawami społecznymi, nadzorował działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także promocją i organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych oraz turystyki i rekreacji. Pełnił też funkcję rzecznika prasowego. Zastępcy burmistrza podlegać będą: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, Referat Gospodarki Przestrzennej i Straż Miejska w Sławkowie.

Stanowisko sekretarza miasta obejmuje Marta Sekuła, dotychczasowa kierowniczka Referatu Zarządzania i Zamówień Publicznych. Zastąpi na tym stanowisku Renatę Hauzer, która odeszła na emeryturę. Marta Sekuła ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, audytu i kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych. Ponadto posiada kwalifikacje audytora wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Nowością jest powołanie pełnomocnika burmistrza ds. ochrony środowiska i przeniesienie zadań z zakresu pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do urzędu miasta. – Wyróżnienie w schemacie organizacyjnym stanowiska do koordynacji działań z zakresu ochrony środowiska to konsekwencja tego, co realizujemy w mieście od kilku lat. Działania proekologiczne stają się jednym z najważniejszych obszarów naszej aktywności – wyjaśnia burmistrz Sławkowa. Stanowisko to obejmuje Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksym Pięta jest specjalistą w zakresie ochrony środowiska, absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed zatrudnieniem w sławkowskim urzędzie miasta pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie, a następnie przez kilka lat zajmował się inwentaryzacjami przyrodniczymi, dendrologicznymi i opracowywaniem planów ochrony dla obszarów chronionych. Pełnił też obowiązki dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Pełnomocnikowi podlegać będzie Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który składać się będzie z dwóch zespołów tematycznych: zespołu ds. ochrony środowiska i zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości. Dzięki temu skuteczniejsze ma być zarządzanie terenami zieleni urządzonej w Sławkowie, nie tylko miejskim parkiem i zielenią na rynku, ale też objęcie opieką zrewitalizowanej przestrzeni Małego Rynku, skwerów i zieleńców znajdujących się w różnych częściach Sławkowa, zieleni w pasie drogowym czy ścieżek rowerowych. Efektywniejsze ma być też dbanie o czystość na terenach publicznych miasta, zwiększona częstotliwość opróżniania ulicznych koszy, sprzątania poboczy dróg a zimą odśnieżanie ciągów pieszych w obrębie płyty rynku, w parku i na ścieżkach rowerowych. Ujednolicone zostaną standardy związane z obsadzaniem miasta roślinnością i jej pielęgnacją. Pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska będzie sprawował też nadzór nad Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanaliazacji. Istotnym elementem tej kadencji ma być bowiem usprawnienie godspodarki wodno-ściekowej.

- Jestem przekonany, że wprowadzone przeze mnie zmiany przyczynią się do zwiększenia efektywności funkcjonowania miasta w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania. Dzięki temu łatwiej będzie sprostać nam wyzwaniom przyszłości i oczekiwaniom, jakie stawiają przed administracją lokalną mieszkańcy Sławkowa – podsumowuje burmistrz miasta Rafał Adamczyk.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.