rozproszone chmury 3.81 °C, rozproszone chmury

Youtube

Menu

Rekrutacja na rok 2019/2020 do szkół i Miejskiego Przedszkola

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Informujemy o zasadach i trybie rekrutacji do miejskich placówek oświatowych.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 5 minut

Rekrutacja do miejskiego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dzieci zamieszkałych na obszarze miasta Sławkowa składają dokumenty do Miejskiego Przedszkola ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 w Sławkowie.

Termin składania wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołana zarządzeniem przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola.

Kryteria

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami w dalszym postępowaniu uwzględnia się kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie:

1) oboje rodzice, opiekunowie prawni pracujący, studiujący lub uczący się w systemie stacjonarnym,

2) dzieci, które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola,

3) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola,

4) dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną,

5) rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego.

Termin ogłoszenia wyników przez komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 maja 2019 r.

Więcej informacji: Miejskie Przedszkole ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10, tel. 32/2931564.


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Planowana sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławków, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławków od dnia 1 września 2019 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie nr 1 na ulicach:

Armii Krajowej, ul. Biskupia, ul. Browarna, ul. Chwaliboskie, ul. Dębniki, ul. Fabryczna, ul. Francesco Nullo, ul. Garncarska, ul. Gołębia, ul. Grodzka, ul. Gwarków Sławkowskich,
ul. Hipolita Kownackiego, ul. Inż. Władysława Sujkowskiego, ul. Jagiellońska, ul. Jana Matejki, ul. Jazy, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kabania, ul. Karola Szymanowskiego,
ul. Kołdaczka, ul. Komora, ul. Kościelna, ul. Kozłowska, ul. Krakowska, ul. Krzywda,
ul. Kwartowska, ul. Legionów Polskich, ul. Łosińska, ul. Mały Rynek, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Michałów, ul. Miedawa, ul. Młyńska, ul. Niwka, ul. Okradzionowska,
ul. Olkuska, ul. Pańska Góra, ul. Piekarska, ul. Podwalna, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Poprzeczna, ul. Radosna, ul. Rynek, ul. Siewierska, ul. Staropocztowa, ul. Strzemieszycka, ul. Świętego Jakuba, ul. Świętojańska, ul. Walcownia, ul. Wał, ul. Wikle, ul. Wrocławska,
ul. Wrzosowa, ul. Zakościelna, ul. Zamkowa, ul. Zawalna, ul. Zbożowa, ul. Żupnicza

będą przyjęte do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie nr 2 na ulicach:

23 Stycznia, ul. Borowa, ul. Borówkowa, ul. Botaniczna, ul. Brzozowa, ul. Burki,
ul. Cechowa, ul. Cegielniana, ul. Dębowa Góra, ul. Dymniki, ul. Gajowych, ul. Gen. Józefa Hallera, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Groniec, ul. Hrubieszowska, ul. Jałowcowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kolejowa,
ul. Konarowa, ul. Konwaliowa, ul. Korzenna, ul. Lisia, ul. Makowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Myśliwych, ul. Niwa, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Owocowa, ul. Pasterska,
ul. Plebiscytowa, ul. Sarnia, ul. Słonecznikowa, ul. Sosnowa, ul. Staszówka, ul. Stawki,
ul. Stokrotek, ul. Storczyków, ul. Szerokotorowa, ul. Świerkowa, ul. Świętego Huberta,
ul. Wiejska, ul. Wilcza, ul. Wita Stwosza, ul. Zachodnia, ul. Zagródki, ul. Zajęcza

będą przyjęte do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. gen. Władysława Sikorskiego 4.

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 28 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, tylko wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie: 1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,
2) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, 3) niepełnosprawność ucznia.

Termin ogłoszenia wyników – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 maja 2019 r.

Więcej informacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55, tel. 32/2931039.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, tel. 32/2931748.


Liceum 3-letnie (po gimnazjum)

Szkoła prowadzi nabór tradycyjny – obowiązuje ankieta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane są dwie klasy minimum 20 osobowe z podziałem na grupy przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Warunki rekrutacji:
• Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum.

W przypadku większej liczby kandydatów obowiązuje uzyskanie co najmniej 80 pkt
z następujących punktowanych kryteriów:

a) egzamin gimnazjalny (max 100 pkt.),

b) punkty za oceny uzyskane w klasyfikacji końcowej umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Terminy rekrutacji:

13 maja 2019 r. - 25 czerwca 2019 r.– składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami.

21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15 lipca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku.

25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Liceum 4-letnie (po szkole podstawowej)

Szkoła prowadzi nabór tradycyjny – obowiązuje ankieta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane są dwie klasy minimum 20 osobowe z podziałem na grupy przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Warunki rekrutacji:
• Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku większej liczby kandydatów obowiązuje uzyskanie co najmniej 80 pkt
z następujących punktowanych kryteriów:

a) egzamin ósmoklasisty (max 100 pkt.),

b) punkty za oceny uzyskane w klasyfikacji końcowej umieszczone na świadectwie kończenia szkoły podstawowej.

Terminy rekrutacji:

13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019 r.– składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami.

21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o  wynikach egzaminu ósmoklasisty.

15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku.

25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.