słabe opady deszczu 19.23 °C, słabe opady deszczu

Youtube

Menu

Rekrutacja na rok 2018/2019 do szkół i Miejskiego Przedszkola

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Informujemy o zasadach i trybie rekrutacji do miejskich placówek oświatowych.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Rekrutacja do miejskiego przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dzieci zamieszkałych na obszarze miasta Sławkowa składają dokumenty do Miejskiego Przedszkola ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 w Sławkowie.

Termin składania wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się od 1 marca 2018 r. do 30.03.2018 r. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołana zarządzeniem przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola.


Kryteria
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami w dalszym postępowaniu uwzględnia się kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie:
1) oboje rodzice, opiekunowie prawni pracujący, studiujący lub uczący się w systemie stacjonarnym,
2) dzieci, które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola,
3) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola,
4) dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną,
5) rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego.


Termin ogłoszenia wyników przez komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 08.05.2018 r.


Więcej informacji: Miejskie Przedszkole ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10, tel. 32/2931564.


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie nr 1 na ulicach:
ul. Armii Krajowej, ul. Biskupia, ul. Browarna, ul. Chwaliboskie, ul. Fabryczna, ul. Francesco Nullo, ul. Garncarska, ul. Gołębia, ul. Hipolita Kownackiego, ul. Inż. Władysława Sujkowskiego, ul. Jagiellońska, ul. Jana Matejki, ul. Jazy, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kabania, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Komora, ul. Kościelna, ul. Kozłowska, ul. Krakowska, ul. Krzywda, ul. Kwartowska, ul. Legionów Polskich, ul. Łosińska, ul. Mały Rynek, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Michałów, ul. Miedawa, ul. Młyńska, ul. Niwka, ul. Okradzionowska, ul. Olkuska, ul. Pańska Góra, ul. Piekarska, ul. Podwalna, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Poprzeczna, ul. Radosna, ul. Rynek, ul. Siewierska, ul. Staropocztowa, ul. Świętego Jakuba, ul. Świętojańska, ul. Walcownia, ul. Wał, ul. Wikle, ul. Wrzosowa, ul. Zakościelna, ul. Zamkowa, ul. Zawalna, ul. Zbożowa
będą przyjęte do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55

Dzieci zamieszkałe w obwodzie nr 2 na ulicach:
ul. 23 Stycznia, ul. Borowa, ul. Borówkowa, ul. Botaniczna, ul. Brzozowa, ul. Burki, ul. Cechowa, ul. Cegielniana, ul. Dębniki, ul. Dębowa Góra, ul. Dymniki, ul. Gajowych, ul. Gen. Józefa Hallera, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Grodzka, ul. Groniec, ul. Gwarków Sławkowskich, ul. Hrubieszowska, ul. Jałowcowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kolejowa, ul. Kołdaczka, ul. Konarowa, ul. Konwaliowa, ul. Korzenna, ul. Lisia, ul. Makowa, ul. Modrzewiowa, ul. Myśliwych, ul. Niwa, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Owocowa, ul. Pasterska, ul. Plebiscytowa, ul. Sarnia, ul. Słonecznikowa, ul. Sosnowa, ul. Staszówka, ul. Stawki, ul. Stokrotek, ul. Storczyków, ul. Strzemieszycka, ul. Szerokotorowa, ul. Świerkowa, ul. Świętego Huberta, ul. Wiejska, ul. Wilcza, ul. Wita Stwosza, ul. Wrocławska, ul. Zachodnia, ul. Zagródki, ul. Zajęcza, ul. Żupnicza
będą przyjęte do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławkowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 4


Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 15.03.2018 do 13.04.2018 r.

W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, tylko wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie: 1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia, 2) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, 3) niepełnosprawność ucznia.


Termin ogłoszenia wyników – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.05.2018 r.

Więcej informacji:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55, tel. 32/2931039
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławkowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, tel. 32/2931748


Rekrutacja - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Sławkowie

Szkoła prowadzi nabór tradycyjny – obowiązuje ankieta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.

W roku szkolnym 2018/2019 planowane są dwie klasy 20 osobowe z podziałem na grupy przedmiotów w zakresie rozszerzonym – 40 miejsc.

Warunki rekrutacji:
• Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum.

W przypadku większej liczby kandydatów obowiązuje uzyskanie co najmniej 80 pkt z następujących punktowanych kryteriów:
a) egzamin gimnazjalny (max 100 pkt.),
b) punkty za oceny uzyskane w klasyfikacji końcowej umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Terminy rekrutacji:
18 maja 2018 r. – 18 czerwca 2018 r.– termin składania wniosku przez kandydatów do klas I
22 czerwca 2018 r. – 26 czerwca 2018 r.– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
Do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
6 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
13 lipca 2018 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.